Superfritids

Låt ditt barn vara med i Superfritids, en fritidsverksamhet med rörelse och läxhjälp i fokus. Klockan 13:00 – 16:00 på tisdagar. Du kommer dit när du har slutat skolan, äter mellanmål med oss, gör läxorna (om du vill ha hjälp frågar du bara läxhjälpen på plats) och sedan spelar vi fotboll tillsammans under ledning av ledare från Supercenter i Supercenters fantastiska anläggning. I Supercenter erbjuder vi fantastiska möjligheter till rolig träning på konstgräs inomhus. Centret är också utrustat med en mängd högteknologisk utrustning, som barnen får möjlighet att nyttja under tiden man är på Superfritids. Exempelvis har vi Teqball, Icon Ring, Precision Wall och Smart Goals. Som förälder är upplägget fantastiskt! Vid hämtningsdags på eftermiddagen har barnen ätit mellanmål, gjort läxorna och tränat! Supercenters verksamhet är ett komplement till din vanliga förenings verksamhet. Supercenters aktiviteter och event är tillgängliga för samtliga spelare i samtliga föreningar!